Tersus GNSS Android APP-  NUWA

Tersus NUWA

Nuwa to aplikacja pomiarowa oparta na systemie operacyjnym Android,
 została specjalnie zaprojektowana dla Tersus GNSS Inc. 
Nuwa jest prosta i łatwa w użyciu, ma przyjazny interfejs użytkownika. 
Aplikacja jest przeznaczona do współpracy z odbiornikiem OSCAR , David30  
 oraz innymi odbiornikami obsługującymi standard NMEA-0183Polonizacja

 • Polska wersja jezykowa aplikacji
 • Układy współrzędnych 2000 - PL-2000
 • Geoida - PL-KRON86-NH
 • Geoida - PL-EVRF2007-NH

Główne cechy

 • Praca z wychyłomierzem
 • Obsługuje połączenie Bluetooth i USB 
 • Graficzny interfejs do pomiarów i tyczenia (podkład mapowy)
 • Zarządzanie danymi (import / eksport  plików w wielu formatach)
 • Tryby pracy jako stacji bazowej,  pomiaru "rover RTK"  oraz trym pomiarów statycznych 
 • Rozbudowane narzędzia obliczeniowe typu COGO oraz moduł dorogowy
 • Obsługuje mapę w tle (online / import) DXF
 • układy współrzędnych zdefiniowany przez użytkownika
 •  wykrywanie nowych wersji i online aktualizacje

Pobierz broszurę [Eng]

(datasheet_nuwa.pdf)

Pobierz opis modułu GRID to GROUND [Eng]

(whatsthegridtogroundontersusnuwa.pdf)

Pobierz instrukcję [Eng]

(usermanual_nuwaapp.pdf)

Pobierz listę predefiniowanych
układów współrzędnych [Eng]

(predifinedcoordinatesystems.pdf)

Copyright ©2021 Tersus GNSS - Polska, NTP.xyz Sp. z o.o.  All Rights Reserved.